Orange center и УНИЦЕФ – какво реализирахме през 2015-та година?

Orange center и УНИЦЕФ – какво реализирахме през 2015-та година?

май 26, 2016
Категория: Orange отблизо, Знаете ли, че ...
0 1588 3
Orange center и УНИЦЕФ – какво реализирахме през 2015-та година?

Orange center и УНИЦЕФ – какво реализирахме през 2015-та година?

Както много от вас вече знаят, Orange center и УНИЦЕФ България стартираха през 2013-та година дългосрочно партньорство под наслов „Всяко дете има право на образование”. Нашата мисия като партньори е да подкрепяме програмите на УНИЦЕФ България за образование, чиито основен фокус е работата с най-уязвимите деца и семейства в три пилотни области в страната – Сливен, Шумен и Монтана..

За изграждане основата на добра грамотност и учене през целия живот, е необходимо да се положат усилия и да се създадат навици у децата много преди те да тръгнат на училище. Редица изследвания показват, че семейната среда играе основна роля в този процес. Когато родителите четат на своите деца от съвсем ранна възраст, те създават интерес и възпитават любов към книгите, което от своя страна има изключително благоприятно влияние върху успеха им в училище.

unicef02

UNICEF Bulgaria 2016

 

Днес накратко ще ви представим резултатите oт съвместната ни работа с УНИЦЕФ България през 2015-та година. През изминалата година чрез набраните средства от наши клиенти и корпоративните дарения на Orange center заедно подпомогнахме разработването  и тестването на програма, която насърчава четенето на книги на бебета и малки деца от техните родители в областите Шумен и Сливен.

Програмата допълва дейността на Центровете за майчино и детско здраве, подкрепени от УНИЦЕФ България, които предоставят безплатни домашни посещения от медицински специалисти на бъдещи родители, както и на семейства с деца под 3-годишна възраст в двете области.  В рамките на съвместния проект с УНИЦЕФ беше създаден пакет от образователни материали, който има за цел да насърчи родителите да четат на своите деца от най-ранна възраст. През 2015-та година медицинските специалисти от центровете извършиха посещения на повече от 5 000 семейства.

unicef-orange-center

UNICEF Bulgaria 2016

Бедността е фактор, който възпрепятства родителите да прилагат добри практики като четенето на книжки. Отчитайки това, проектът съсредоточи усилията както в изграждането на родителски умения, така и в предоставянето на образователни материали на семействата, сред които детски книжки и листовка за родители.

През изминалата година бяха реализирани и подготвителни дейности за провеждането на семинари за лични лекари и педиатри.  Тези семинари ще бъдат проведени през април – май 2016-та година. Привлечените медицински експерти ще спомогнат за популяризирането на темата сред педиатричната общност и ще допринесат за интегриране ползите от ранното четене в профилактичната дейност на педиатрите.

Тази година предстои да се проведе и изследване, което да даде оценка до каква степен програмата  е довела до повишаване дела на родителите, които четат на глас на своите деца.

Какво предстои?

Untitled-1

UNICEF Bulgaria 2016

Набраните средства по партньорството между УНИЦЕФ и Orange center през 2015 г. са на стойност близо 100 000 лв. и през 2016 г. ще подпомогнат проекта на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“.

 Включването на децата от най-ранна възраст в детската градина има изключително значение за развитието на техния потенциал и подпомага успешния преход към училище. За децата със специфични потребности детската градина  има също толкова важно значение, както и за всяко друго дете. Когато тя предоставя подкрепяща и ориентирана към индивидуалните потребности среда с възможности за общуване с връстници – тя развива техните способности, подпомага овладяването на нови социални умения, взаимодействие и поведение от другите деца, като ги подготвя за реалния живот и насърчава тяхната активност. 

Настоящият проект има за цел да допринесе за изграждане на приобщаваща и подкрепяща образователна среда в детските градини, която да гарантира пълноценното развитие на потенциала и талантите на всяко дете с фокус върху децата със специфични потребности.

Благодарим на всички вас за подкрепата! Подкрепете съвместното партньорство на Orange center и УНИЦЕФ България! Научете повече на специалния ни дарителски сайт. http://unicef.orangecenter.bg/

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *